Nardymas

Natūrali žmogaus būsena – būti ant žemės paviršiaus. Visos kitos reikalauja tam tikrų pastangų. Nors sakyti, kad minėtoji būsena yra labai jau paprasta, irgi nėra jau taip teisinga :).

Pakankamai saugiai nardyti, kaip ir skraidyti, žmogus išmoko palyginti visiškai nesenai. Nors jau Herodotas yra aprašęs atvejį, kai vienas graikų karys pabėgo iš persų laivo, naudodamasis kvėpavimo vamzdeliu (snorkel). Aristotelis aprašęs nardymą su apverstu varpu, kuris vėliau buvo tobulinamas kelis šimtus metų ir gana plačiai naudojamas darbams po vandeniu.

Leonardas Da Vinčis (Leonardo da Vinci) pirmasis paminėjo balionus kaip kvėpavimo šaltinį.

Pilnesnę istoriją galima, be abejo, pasiskaityti internete, pvz. wiki.

Šiuo metu nardymas yra pakankamai išvystytas ir jau pagal pobūdį skirstosi į tam tikras kategorijas, išvardintas pagal sudėtingumą:

  • paviršinis (snorkeling). Nardoma paprastai tik su kvėpavimo vamzdeliu, kartais su plaukmenimis. Labai populiarus skaidriuose vandenyse, pvz. Egipte;
  • sportinis (sport, recreational). Naudojama speciali nardymo įranga, su kuria galima pasiekti 40 metrų gylį ir išbūti po vandeniu pakankamai ilgą laiką;
  • techninis (technical). Sportinio nardymo ribų išplėtimas, aprašytas plačiau  puslapyje „techninis nardymas“. Norint tapti techniniu naru, reikia prieš tai baigti sportinio nardymo apmokymus;
  • fridaivingas (freediving, apnea). Tai nardymas sulaikius kvėpavimą. Šiuo metu labai populiarėjanti sporto šaka, ugdanti ne tik fizinius, bet ir psichologinius sugebėjimus
  • komercinis (commercial). Dėl ypatingai sudėtingų sąlygų ir įrangos brangumo naudojamas tik komerciniais tikslais.